Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘aforism’

carmensylva-herrscher-suveran

„Für einen Herrscher ist Fleiß und Gewissenhaftigkeit schon genügend, wenn er kein Moses, kein Regenerator sein kann. Aller Geistesreichtum, alle Talente sind unnütz, wenn er nicht fleißig und gewissenhaft ist und immer denkt, dass unter seinem Federstrich so vieler Menschen Wohl und Wehe zittert…“

„Pentru un suveran, hărnicia și devotamentul sunt îndeajuns atunci când nu este ca Moise un înnoitor. Toată bogăţia spirituală și toate talentele sale sunt de prisos dacă îi lipsesc hărnicia și devotamentul și dacă nu se gândește mereu că de semnătura lui depind binele și răul atâtor oameni…“

Carmen Sylva
Elisabeth zu Wied. Regina Elisabeta a României (1843-1916)

* * *
Kapitel: Aphorismen über den Herrscher und das Volk, Politik und Geschichte
Capitolul: Aforisme despre suveran și popor, politică și istorie

Bibliografie:

S.I. Zimmermann: Carmen Sylvas Königsbild / Portretul Regelui

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann  portretul-regelui-carmen-sylva-regina-elisabeta

Read Full Post »

engelderzeit

„Was ist Zeit? Gegenwart gibt es nicht, da sie flieht; Zukunft ist ein leerer Begriff, da sich alles wiederholt, und Vergangenheit ist nicht für den, der sich erinnert. – Also gibt es keine Zeit, sondern nur Vergänglichkeit.“

Carmen Sylva

„Ce este timpul? Prezentul nu există, pentru că fuge, viitorul este o noţiune fără de conţinut, pentru că totul se repetă, iar trecutul nu există pentru cel care îşi aminteşte. ‒  Prin urmare nu există timp ci doar trecere.“

***

Traducerea în româneşte de Silvia Irina Zimmermann.

***

Bibliografie:

coverSA3  coverLA1

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Read Full Post »

„Was viele an der Kunst erfreut, ist ihre sinnliche Seite.“

„Ceea ce place multora în artă este partea ei senzuală.“

Carmen Sylva

Foto: SIZ 2011.

* * *

Bibliografie:

coverSA3 coverLA1

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Traducerea în româneşte de Silvia Irina Zimmermann.

Read Full Post »

Foto: © Silvia I. Zimmermann

Carmen SylvaRegina Elisabeta a României, principesă de Wied (1843-1916)a publicat numeroase opere literare care au avut mare succes la cititori din întreaga lume la începutul secolului al XX-lea. Poziţia socială a autoarei a avut un efect esenţial pentru popularitatea ei. Ca ‘poetă pe un tron regesc’ a stârnit mai multă curiozitate şi a atras un public mai larg, ceea ce i-a permis graţie scrierilor sale să facă noul regat al României cunoscut peste hotare si să se prezinte ca o punte de mediere culturală între estul şi vestul Europei.

Lăsând deoparte intenţiile literare populiste sau personale ale reginei scriitoare din timpul vieţii, multe din cugetările ei relevă o modernitate şi actualitate surprinzătoare. Ele dezvăluie o personalitate care nu se lasă prinsă în nici un clişeu – fie el de „regina solitară”ori de „star în Belle Époque”. În funcţie de perspectiva din care este privită, personalitatea Reginei Elisabeta a României, Carmen Sylva, scoate la iveală mereu o nouă faţetă uimitoare şi uneori neaşteptat de contradictorie, fapt ce explică fascinaţia ei până în zilele noastre.

“Fiecare poartă în sine un Prometeu: un creator, revoltat şi martir.” Carmen Sylva

***

Ediţia ştiinţifică completă a aforismelor, Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine , îngrijită de Silvia Irina Zimmermann cuprinde pentru prima oară toate aforismele în limbile germană şi franceză şi epigramele Carmen Sylvei. Ediţia Gedanken einer Königin conţine aforisme alese ale Carmen Sylvei în limba germană.

***

„Aforismul este ca albina: încărcat cu nectar şi înarmat cu un ghimpe.”  Carmen Sylva

***

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine(Cugetările unei regine). Aforismele complete în limba germană şi franceză şi epigramele Reginei Elisabeta a României, n. Prinţesă de Wied (1843-1916). Ediţie îngrijită şi cu o prefaţă de Silvia Irina Zimmermann, cu fotografii din Arhiva Princiară de Wied (Neuwied), editura Ibidem, Stuttgart, 2012, 442 pagini, ISBN 978-3-8382-0385-0 (în limba germană şi franceză)

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin(Cugetările unei regine). Aforisme alese ale Reginei Elisabeta a României, n. Prinţesă de Wied (1843-1916). Ediţie îngrijită şi cu o postfaţă de Silvia Irina Zimmermann, cu fotografii din Arhiva Princiară de Wied (Neuwied), editura Ibidem, Stuttgart, 2012, 186 pagini, ISBN 978-3-8382-0375-1 (în limba germană)

***

Flyer (PDF 848 KB)

***

Silvia Irina Zimmermann s-a născut la Sibiu în 1970. A studiat la universităţile din Sibiu şi Marburg germanistică, anglistică, istoria artei şi sociologie şi este doctor în literatură cu o teză despre opera literară a Carmen Sylvei. A publicat mai multe cărţi şi articole despre regina poetă şi a tradus o biografie românească a Carmen Sylvei în germană. In internet a creat mai multe situri despre Carmen Sylva şi despre reginele scriitoare ale României, Elisabeta şi Maria. În prezent pregăteşte o ediţie completă a poveştilor reginei în limba germană „Aus Carmen Sylvas Königreich”(Din regatul Carmen Sylvei) la editura Ibidem din Stuttgart şi o carte album despre „Regina poetă Carmen Sylva. Literatura în serviciul coroanei” la editura All din Bucureşti.

***

Cărţi despre regina Elisabeta (Carmen Sylva):

www.carmen-sylva.de

www.ibidemverlag.de

Read Full Post »

Older Posts »