Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘biographie’

spuren-carol

Auf den Spuren König Carols I. von Rumänien
Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen, geboren am 20. April 1839 in Sigmaringen, gestorben am 10. Oktober 1914 in Sinaia (Rumänien)
ab 1866: Fürst von Rumänien
1881-1914: erster König von Rumänien
 

Pe urmele Regelui Carol I al României
Principe de Hohenzollern, născut în 20 aprilie 1839 la Sigmaringen, decedat în 10 octombrie 1914 la Sinaia
din 1866: Domn al României
1881-1914: primul Rege al României

***

Burg Hohenzollern (Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland)

003

004

„Als die Türken in der Schlacht von Nikopolis die verbündeten Heere aufs Haupt schlugen, wobei ein Vorfahr des Königs, ein Graf von Zollern, dem Kaiser Sigismund das Leben rettete … wer weiß, ob es da nicht schon vorgesehen war, dass vier Jahrhundert später, genau an derselben Stelle, ein Zollern die Türken schlagen sollte! Und wenn er auch Fürst von Rumänien hieß, ein Zollern blieb er doch!“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Pe vremea când Turcii zdrobeau, în bătălia de la Nicopoli, armatele aliate, în care un străbun al Regelui, un Conte de Zollern, mântui viaţa Impăratului Sigismund … cine ştie dacă pe atunci nu era scris în stele că, după patru veacuri, tot un Zollern şi tocmai în acelaşi loc va birui pe Turci! Şi chiar de purta numele de Domnitorul României, el tot Zollern rămăsese!”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

***

Schloss Sigmaringen (Baden-Württemberg, Deutschland)

Im Jahr 2014 jährt sich der Geburtstag des Königs Carol I. von Rumänien zum 175. Mal (Sigmaringen, 20. April 1839).

În anul 2014 se împlinesc 175 de ani de la naşterea Regelui Carol I al României (Sigmaringen, 20 aprilie 1839).

014

017

„In Sigmaringen waren sie alle geboren, diese selten schönen Kinder, mit den feinen, regelmäßigen Zügen und den ernsten, edlen Herzen! Denn ernst waren sie alle, diese Hohenzollernkinder, wie ihre Heimat, die auch nicht lächelnd ist wie der Rhein, sondern etwas außerordentlich Ernstes hat, fast Düsteres, Raues.“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„În Sigmaringen, se născuseră toţi aceşti copii nespus de frumoşi, cu trăsăturile alese şi armonice, cu inimi bărbăteşi şi măreţe! Căci serioşi erau cu toţii aceşti copii de Hohenzollern; serioşi ca şi patria lor, care nu zâmbeşte ca Rinul, ci are o înfăţişare din cale-afară severă, aproape întunecată şi aspră.”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

***

Schloss Neuwied (Rheinland-Pfalz, Deutschland)

IMG_9917x

Im Jahr 2014 jährt sich der Hochzeitstag des ersten Königspaares von Rumänien, Carol I. und Elisabeth zu Wied zum 145. Mal (Neuwied, 15. November 1869).

În 2014 se împlinesc 145 de ani de la căsătoria primei perechi regale a României, Carol I. si Elisabeta de Wied (Neuwied, 15 noiembrie 1869).

„Solange er da war und mir von meiner Aufgabe sprach, und von der Größe der Mission, und von der Schwierigkeit derselben, ging alles gut, ich war von seinem Enthusiasmus angesteckt und gern bereit, alles zu tun, was er von mir verlangte. Denn Arbeit war mir das Höchste auf der Welt, ich konnte gar nicht genug Arbeit bekommen.“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Cât a fost lângă mine şi mi-a vorbit de datoriile, de mărimea misiunii sale şi de greutăţile ei, a fost bine; eram plină de însufleţire. Primeam tot ce-mi cerea. Preţuind munca mai presus de toate, n-aveam niciodată destul de lucru.”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

***

Palatul regal Bucureşti (astăzi: Muzeul Naţional de Artă al României)

Königspalais Bukarest (Heute: Kunstmuseum)

IMG_2370

883

„Selbst in den Kriegszeiten sieht man sich oft so beschützt, dass man sich wundern muss; man geht an die Grenze des vollkommenen Untergangs und der Vernichtung, und dann streckt Gott die Hand aus und spricht ein ‘Halt’, das von allen vernommen wird. Es war des Königs Belohnung für sein Maßhalten, das seine ganze Regierung kennzeichnet. Er hatte von seinem Volke genug verlangt; es hat sich frei gerungen, seine Unabhängigkeit erkämpft …, zu weiteren Ruhmzügen sollte es nicht geopfert werden.“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Chiar şi în vremuri de războiu omul este adeseori atât de bine scutit, încât trebue să se mire; el se apropie de marginea celei mai desăvârşite peiri şi Dumnezeu întinde atunci mâna şi strigă un ‘opreşte-te’ pe care toţi îl aud. Pentru Rege aceasta a fost o resplată a cumpătului, care distinge toată domnia sa. El a cerut destul de la poporul său, şi-a câştigat libertatea, independenţa … Pentru alte războaie, care să fie apoi zugrăvite grandios în istorie, poporul acesta nu trebuia să mai fie jertfit.”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

„Wir beeilen uns, in ein neues Land die Zivilisation der alten zu verpflanzen. Es ist, als ersetze man Milchzähne durch das Ratelier einer alten Person.“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Ne grăbim să introducem într-o nouă ţară civilizaţia unei alteia mai vechi. Este ca şi cum am schimba dinţii de lapte cu proteza unui bătrân.”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

Ateneul Român

IMG_2214

IMG_2215

Biblioteca Universitară Carol I

Universitätsbibliothek Bukarest

887

IMG_2274

***

Castelul Peleş (Sinaia, România)

Schloss Pelesch

IMG_2450

IMG_2451

IMG_6929x

„All die Gedanken schließe
In unsern Bau ich ein,
Daß Geistessat entsprieße
Aus diesem ersten Stein.“

In dem Grundstein von Castel Pelesch von Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Gânduri ocrotitoare,
Vă-nchid în temelie;
Sămânţă roditoare,
Să fiţi din piatra vie.”

La temelia Castelului Peleş de Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

***

Mănăstirea Curtea de Argeş, necropola Regilor României

Klosterkirche Curtea de Argesch (Grabkirche der Könige Rumäniens)

Im Jahr 2014 jährt sich der Todestag des Königs Carol I. von Rumänien zum 100. Mal (Bukarest, 10. Oktober 1914).

În anul 2014 se împlinesc 100 de ani de la moartea Regelui Carol I al României (Bucureşti, 10 octombrie 1914).

IMG_7327

IMG_7357

IMG_7371

„Und König Carol machte es ebenso wie Stefan [der Große], er baute schöne Kirchen im ganzen Lande, darum hatte ihm auch Gott sichtbar zur Seite gestanden.“

Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

„Şi Regele Carol făcu întocmai ca Ştefan, el zidi biserici frumoase în toată ţara, de aceea şi Dumnezeu i-a stat aievea în ajutor.”

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României, n. Principesă de Wied (1843-1916)

* * *

Fotografien und Auswahl der Zitate / Fotografii şi selecţia citatelor:

Silvia Irina Zimmermann

***

Bibliografie:

S.I. Zimmermann: Carmen Sylvas Königsbild / Portretul Regelui

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann  portretul-regelui-carmen-sylva-regina-elisabeta

 

 

 

Read Full Post »

2014:

100 ani de la moarte (10 octombrie 1914, Sinaia)

175 ani de la naştere (20 aprilie 1839, Sigmaringen)

 

carol-01

carol-02

Din scrierile Reginei Elisabeta (Carmen Sylva) despre Regele Carol I al României:

„Tronul este o slujbă grea, trebuie să fii şi far şi port şi ancoră şi stâncă şi încă multe altele, şi pentru toate acestea tot nu ai decât o viaţă şi o putere. Dar când ai ajuns la sfârşit şi ţi se recunoaşte astfel ceea ce ai încercat să fii, atunci poţi închide ochii în linişte, atunci poţi să spui că viaţa a fost foarte frumoasă. Dacă e cu putinţă, trebuie să fii totdeauna impersonal, să nu urăşti, să ierţi totdeauna, să fii totdeauna liniştit şi credincios datoriilor tale.”

„În viaţa noastră deosebită nu trebuie să uităm niciodată că nu existăm numai pentru noi, ci pentru mii şi că impresiile noastre personale numai atunci sunt luate în seamă, când le împărtăşesc şi alţii.“

„Acum podul [de la Cernavodă] era gata; clădirea cea solidă poate să înfrunte toate puterile naturii: sloiuri de gheaţă, orcane şi chiar cutremurele, care sunt şi mai de temut. Totuşi podul este aşezat pe stâlpi atât de subţiri, încât din depărtare se par ca nişte creioane, iar partea metalică suspendată pare o reţea de păianjen. Este vopsit alb ca zăpada, pentru a opri razele soarelui. Când îl isprăviră, Regele trebui să bată nitul cel din urmă. […] Eu aveam simţământul că acum Regele îşi desăvârşeşte opera, deoarece îşi împlinise programul. Prin podul de la Cernavodă s-a stabilit cea mai apropiată legătură între Londra şi Bombay. De acest pod, aşteptat de trei-zeci de ani, atârna totul.”

„Pe masa de lucru a Regelui niciodată o hârtie nu a rămas mai mult decât câteva ceasuri; soarele nu a apus fără ca să fie resolvită. Şi toţi au văzut că este cu putinţă să se puie în evidenţă şi să se distingă. Fireşte, au fost şi de cei ce nu s’au simţit apreciaţi, – dar atunci aprecierea a venit mai târziu. ”

„Din acest punct de vedere al abnegaţiunei, ar fi multe de învăţat de la Rege, care nu s-a gândit niciodată la el însuşi şi care, prin aceasta chiar, e încă mai mare erou decât l-a făcut izbânda de la Plevna. Pentru soţia sa şi pentru cei dimprejur e un erou prin abnegaţia-i absolută şi prin impersonalitate. Dânsul nu cunoaşte ura, pentru că nu atribuie nimic persoanei sale.”

carol-03

carol-04

carol-05

carol-06

* * *

Selecţia textelor & foto-colaje: Silvia I. Zimmermann.

Sursa fotografiilor: Cuvântările Regelui Carol I, ediţie îngrijită de Constantin C. Giurescu, 2 volume, Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi artă Regele Carol II, 1939.

***

Bibliografie:

S.I. Zimmermann: Carmen Sylvas Königsbild / Portretul Regelui

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann  portretul-regelui-carmen-sylva-regina-elisabeta

 

 

 

Read Full Post »

herz-heimat

„… uns hat das Leben weit hinausgetragen, dahin wo Gott unsere Hände genommen und geführt hat. Aber unsere Herzen… kehren zurück. Darum sage ich denn, mein Rhein und mein Neuwied, da ich doch längst nicht mehr dazu gehöre…“

Carmen Sylva (Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916)

* * *

carmen-sylva-kindheitserinnerungenSilvia Irina Zimmermann und Bernd Willscheid (Hg.): Heimweh ist Jugendweh. Kindheits- und Jugenderinnerungen der Elisabeth zu Wied (Carmen Sylva). Mit einem Vorwort I.D. Isabelle Fürstin zu Wied. [Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva – Fürstlich Wiedisches Archiv, Band 4], Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016.

 

 

Read Full Post »

“I don’t feel old. Only I remember too much! If one could forget, one should be quite young again; it is remembrance that aged us! Even grief would wear off if we could forget!” (November, 1909)

Carmen Sylva – Queen Elisabeth of Romania, born Princess of Wied (1843-1916)

remember

Read Full Post »

Older Posts »