Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘les pensées d’une reine’

vornehm

Was ist vornehm? Es wohnen die erhabensten Gedanken in der elendsten Gestalt, hinter dem Affengesicht eines Gelehrten, und die gemeinsten Triebe und Leidenschaften in einer königlichen Erscheinung. Vornehmheit ist ganz unabhängig von Verstand und Erziehung. Ein Mensch kann die feinsten Manieren haben und philiströs sein, der andere legt die Füße auf den Tisch und ist jeder Zoll ein Prinz. Der eine bewegt die Welt mit seinen Gedanken, und wenn man ihm begegnet möchte man ihm einen Groschen schenken; der andere kann nicht orthographisch schreiben, und jeder macht ihm Platz, weil er aussieht, wie ein großer Herr. Souveräne Gleichgültigkeit gegen des Lebens kleine Miseren ist vornehm, wie ein großer Hund, der rings umbellt, nicht einmal den Kopf wendet. Bei Frauen ist die Sache noch schwieriger; denn bei ihnen ersetzt Schönheit, Grazie, Eleganz die mangelnde Vornehmheit.“

Ce este nobleţea? Cele mai măreţe gânduri pot locui în cea mai amărâtă înfăţişare, sub faţa de maimuţă a unui erudit, iar cele mai josnice înclinaţii şi slăbiciuni într-o înfăţişare regească. Nobleţea este cu totul independentă de raţiune şi educaţie. Un om poate avea cele mai fine maniere şi să fie filistin, pe când celălalt îşi pune picioarele pe masă şi este în întregime un prinţ. Unul pune lumea în mişcare cu gândurile sale, şi dacă îl întâlnim, i-am da mai degrabă un ban de pomană; un altul nu poate nici să scrie ortografic, dar toată lumea îi face loc, pentru că arată ca un mare domn. Indiferenţa suverană faţă de micile mizerii ale vieţii este nobilă – la fel cum un dulău mare, lătrat de cei din jur, nici măcar nu îşi mişcă capul. La femei situaţia este mai dificilă, pentru că la ele frumuseţea, graţia, eleganţa înlocuiesc nobleţea care le lipseşte.“

 

Carmen Sylva

Elisabeth zu Wied. Königin von Rumänien (1843-1916)
Regina Elisabeta a României

Traducere în română de Silvia Irina Zimmermann.

* * *

Bibliografie:

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

 

Read Full Post »

dor

„Heimweh sollte man manchmal Jugendweh nennen.“

„Dorul de casă uneori se cheamă dor de tinereţe.“

Elisabeth zu Wied. Königin von Rumänien (1843-1916)
Regina Elisabeta a României
– Carmen Sylva –

Traducere în româneşte de Silvia I. Zimmermann

* * *

Bibliografie:

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Read Full Post »

sprache-limba

„Du kannst die Leute nicht lehren, deine Sprache zu sprechen, sprichst du nicht zuvor die Ihre.”

„Nu poţi învăţa oamenii limba ta, dacă nu vorbeşti mai întâi limba lor.”

Regina Elisabeta a României
Elisabeth zu Wied. Königin von Rumänien (1843-1916)
Carmen Sylva

Traducere în româneşte de Silvia I. Zimmermann.

* * *

Bibliografie:

carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Read Full Post »

„S’encourager et encourager les autres, c’est toujours espérer.“

„Sich und den anderen Mut machen, heißt immer hoffen.“

„A se încuraja şi a-i încuraja pe ceilalţi înseamnă mereu a spera.“

Carmen Sylva

Reine Elisabeth de Roumanie (1843-1916)
Königin Elisabeth von Rumänien
Regina Elisabeta a României

încuraja

* * *
Übersetzung ins Deutsche/ Traducere în română: Silvia I. Zimmermann.

***
Bibliografie:

coverSA3 coverLA1 cspoeta

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus dem Fürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Silvia Irina Zimmermann: Regina poetă Carmen Sylva. Literatura în serviciul Coroanei, cu o prefaţă de A.S.R. Principele Radu al României, traducere din germană de Monica Livia Grigore, cu numeroase ilustraţii din Arhiva Princiară de Wied din Neuwied, Editura All, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-587-066-6.

Read Full Post »

Older Posts »