Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘marie’

„Es gehört ein ungeheures Maß von Aufopferung zu allen solchen Unternehmungen, die der leidenden Menschheit wirklich helfen sollen. Es war ein sehr guter Verein, von meiner Mutter* ins Leben gerufen, der die Privatkrankenpflege der Armen übernahm und ihnen Essen verschaffte, in verschiedenen Häusern, an verschiedenen Wochentagen.

Wenn ich nach Neuwied zurückkehre, finde ich oft nicht mehr die Damen, die so viele Jahre zu dem Verein gehört haben, aber die Namen der Armen die in Pflege waren, kehren noch lange wieder, wenn schon längst die alten Vereinsmitglieder schlafen gegangen sind.

Die Hilfsbedürftigen bleiben eigentlich immer. Das ist eine Erfahrung, die sich in meinem langen Leben stets wiederholt hat. Wer einmal hilfsbedürftig ist, wird selten ganz selbständig. Denn, wenn er ein selbständiger Mensch wäre, hätte er zum ersten Mal schon keiner Hilfe bedurft, und es geht fast immer so, wie in dem Vereine zu Neuwied: dieselben Menschen werden gepflegt und unterstützt, wenn die Pflegenden auch noch so viel wechseln und lange vor ihren Kranken das Zeitliche gesegnet haben.

Geduldig, jahraus jahrein hat der Verein weiter geholfen und unermüdlich die Kranken unterstützt. Nun sind sie noch die Beschützerinnen der Taubstummen, der Waisen und Blinden geworden, und ein Gebäude reiht sich an das andere in dieser kleinen Stadt, die der Wohltätigkeit gewidmet scheint.“

krankenpflege

~~~

Carmen Sylva – Elisabeth zu Wied, Königin von Rumänien (1843-1916)

* Fürstin Marie zu Wied, Mutter von Königin Elisabeth von Rumänien. Die Fürstin-Mutter unterstützte 1868 die Gründung des „Vaterländischen Frauenvereins Neuwied“ (aus dem der „Neuwieder Ortsverein des Roten Kreuzes“ hervorging, der noch heute aktiv ist).

~~~
Aus: Carmen Sylva: Mein Penatenwinkel (1908)
~~~

carmen-sylva-kindheitserinnerungenSilvia Irina Zimmermann und Bernd Willscheid (Hg.): Heimweh ist Jugendweh. Kindheits- und Jugenderinnerungen der Elisabeth zu Wied (Carmen Sylva). Mit einem Vorwort I.D. Isabelle Fürstin zu Wied. [Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva – Fürstlich Wiedisches Archiv, Band 4], Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016.

Read Full Post »

„Multă putere de sacrificiu este nevoie pentru astfel de întreprinderi care să ajute oamenilor suferinzi. Iar societatea înfiinţată de mama mea* a fost foarte bună, pentru că asigura îngrijirea pacienţilor săraci precum şi mâncarea lor în diferite case şi în mai multe zile pe săptămână.

Când revin la Neuwied, nu mai găsesc pe multe din doamnele care au aparţinut ani de-alungul societăţii. In schimb numele săracilor care au fost îngrijiţi sunt mai departe pomenite şi după ce membrii societăţii si-au aflat deja odihna veşnică.

Cei nevoiaşi au mai departe nevoie de ajutor. Această experienţă am avut-o de repetate ori în lunga mea viaţă. Căci cine are odată nevoie de ajutor, rareori devine independent. Un om independent nu ar fi cerut de la bun început ajutor şi astfel lucurile stau pretutindeni cam la fel ca şi la societatea din Neuwied: mereu aceiaşi oameni sunt îngrijiţi şi ajutaţi, pe când cei care ajută se schimbă atât de des şi părăsesc lumea noastră cu mult înaintea bolnavilor lor.

Societatea a ajutat pe cei bolnavi mai departe, an de an, cu răbdare şi cu perseverenţă. De asemenea, acum îi ocrotesc şi pe surdo-muţi, pe orfani şi pe nevăzători, astfel încât o mulţime de case din acest mic oraş sunt dedicate carităţii.“

krankenpflege

* Principesa Maria de Wied, mama Reginei Elisabeta a României. Principesa-mamă a sprijinit înfiinţarea în anul 1868 a „Socieatăţii de caritate a femeilor din Neuwied” (care ulterior a devenit „Societatea de Crucea Roşie Neuwied” şi există până astăzi).

***
Din amintirile din copilărie şi adolescenţă ale Reginei Elisabeta a României, născută Prinţesă de Wied, (1843-1916): Carmen Sylva „Mein Penatenwinkel“, 1908. Traducerea citatului de Silvia Irina Zimmermann.

> Ediţia română: Carmen Sylva: „Colţul penaţilor mei“, traducere de Dimitrie Hâncu, 2 volume, Bucureşti: Ed. Vivaldi, 2002.

> Textul în limba germană: Der Frauenverein für Krankenpflege in Neuwied

Read Full Post »

Elisabeth mit ihrem Bruder Wilhem, 1848 (Gemälde von Carl Sohn)

Elisabeth mit ihrem Bruder Wilhem, 1848 (Gemälde von Carl Sohn)

„Ich wollte [in der Kindheit] immer so gern den Armen helfen und erinnere mich einer großen Lehre, die ich von meinen Eltern in der lieblichsten Form erhielt. Ich sprach immer davon, dass ich den Armen meine Kleider schenken wollte.

Da fand ich eines Tages eine mächtige Rolle prachtvollen Wollenstoffes, grün und blau kariert und so dick und warm! Und jubelnd rief ich aus: ‚Ist das für mich? Nun kann ich alle meine Kleider den Armen schenken!‘

‚Meinst Du nicht‘, sagte meine Mutter, „es wäre besser, Du behieltest die dünnen, weißen Kleidchen für Dich und schenktest den schönen, warmen Stoff den Armen?‘

Ich schielte ein bisschen betrübt hinüber, ich war doch erst fünf Jahre alt und fand den schönen, warmen Stoff so viel begehrlicher als meine weißen Kleidchen, in denen ich im Winter so schrecklich fror! Aber ich besann mich, dass meine Mutter wohl recht haben müsse und war ganz glücklich, als sie mir erlaubte, das Paket selbst in den Armen zu bringen, einer zahlreichen Familie, bei der die Mutter schwindsüchtig und wahrscheinlich sterbend zu Bette lag.

Abends erzählte ich dem treuen Hannchen*, während sie mir die Locken aufwickelte (eine der besonderen Qualen meiner Kindheit), dass wir bei so und so gewesen und ihnen Kleidchen gebracht.

Auf einmal erklang die Stimme meiner Mutter aus dem Nebenzimmer: ‚Findest Du das zart, Menschen bei Namen zu nennen, denen es vielleicht sehr peinlich ist, arm zu sein und die nicht möchten, dass man es wüsste, weil sie hoffen, sich durch Weben und Stricken noch anständig ernähren zu können und nicht unter die Unterstützungsbedürftigen gezählt zu werden?‘

Darüber habe ich ebenso lange und ebenso viel nachgedacht …“

___________________________

* Kammerfrau der Fürstin

* * *
Aus: Carmen Sylva: Mein Penatenwinkel (1908)
* * *

Neuausgabe in:

carmen-sylva-kindheitserinnerungenSilvia Irina Zimmermann und Bernd Willscheid (Hg.): Heimweh ist Jugendweh. Kindheits- und Jugenderinnerungen der Elisabeth zu Wied (Carmen Sylva). Mit einem Vorwort I.D. Isabelle Fürstin zu Wied. [Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva – Fürstlich Wiedisches Archiv, Band 4], Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016.

Read Full Post »

In copilărie „îmi doream cu ardoare să ajut pe cei săraci şi îmi aduc aminte de o mare învăţătură pe care am primit-o de la părinţii mei în cel mai drăgăstos mod posibil. Spuneam deseori că vreau să dăruiesc săracilor hainele mele. Când, într-o zi, găsii un val mare de stofă de lână cu carouri verzi şi albastre, deosebit de groasă şi de călduroasă! Bucuroasă din cale-afară am strigat:

– E pentru mine? Acum pot să dăruiesc săracilor toate hainele mele!

Mama atunci îmi zise:

– Nu crezi că ar fi mai bine să-ţi păstrezi rochiţele tale albe şi subţiri şi să dăruieşti stofa cea frumoasă şi călduroasă săracilor?

Elisabeth mit ihrem Bruder Wilhem, 1848 (Gemälde von Carl Sohn)

Elisabeth mit ihrem Bruder Wilhem (Gemälde von Carl Sohn, 1851)

Ma uitai la ea şasiu şi cam dezamăgită, căci aveam doar vreo cinci anişori şi găseam că stofa cea frumoasă şi călduroasă era mult mai atractivă decât rochiţele mele albe în care iarna tremuram îngrozitor de frig! Dar mă gândii apoi că mama avea probabil dreptate şi tare mult m-am bucurat când mi-a permis să duc eu pachetul săracilor, o familie numeroasă în care mama era bolnavă de tuberculoză şi se afla probabil pe pragul morţii.

Seara îi povesti dragei mele Hannchen* pe când îmi ondula părul (un mare chin al copilăriei mele) că fusesem cu mama mea la cutare familie şi dusesem haine. Deodată răsună vocea mamei mele din camera vecină:

– Găseşti că este drăguţ din partea ta să spui numele oamenilor cărora probabil le este mare ruşine dacă se află că sunt săraci şi care nu vor să se ştie pentru că speră ca tricotând şi torcând să-şi poată câştiga un trai cinstit ca toată lumea şi să nu fie socotiţi ca nevoiaşi?

Aceste cuvinte mi-au dat mult de gândit …“

____________________________

* Camerista principesei.

***
Din amintirile din copilărie şi adolescenţă ale Reginei Elisabeta a României, născută Prinţesă de Wied, (1843-1916): Carmen Sylva „Mein Penatenwinkel“, 1908. Traducerea citatului de Silvia Irina Zimmermann.

Ediţia română: Carmen Sylva: „Colţul penaţilor mei“, traducere de Dimitrie Hâncu, 2 volume, Bucureşti: Ed. Vivaldi, 2002.

Textul în limba germană: Carmen Sylva: Eine große Lehre von meinen Eltern

Read Full Post »

Older Posts »