Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘portretul regelui’

cruce-coroana

De ce înfiptă pe coroană
O cruciuliţă stă de pază?
De ce? Fiindcă fruntea‑naltă
Spini împletiţi o‑ncununează.

Căci răstignit întotdeauna
E robul falnicei coroane,
Și mâinile îi sunt bătute
Ca și picioarele‑n piroane.

El trebuie să-şi poarte crucea
Pân’ bate ceasul cel din urmă,
Chiar dacă pașii sângerează
Și umerii răniţi îi curmă.

P‑alături are‑ntotdeauna
Tâlhari porniţi spre ponegrire
Și‑i stau femei cu ochii‑n lacrimi
Cerșind o vorbă de iubire.

Oţet şi fiere i se‑mbie
Să bea: invidie și ură,
Și suliţa străpunsă‑n coapsă
Cu chinul morţii o îndură.

Dar nu se iartă nimănuia
Ca să sărute‑această cruce,
Ci pururea ea sus plutește,
Din depărtare doar străluce

Ca‑n vălmășagul din războaie
Un mândru steag al biruinţii,
Ca steaua călăuzitoare
În noaptea neagră a suferinţii…

Fă din coroana ta măreaţă
Altar neprihănit, la care
Copiii lumii să alerge,
Evlavioși, spre închinare.

Un templu unde‑obijduiţii
Și cei făr’ adăpost s‑ar strânge,
Spre‑a fi spălaţi de orice vină
Cu purpurul cel jalnic: sânge!

Fă din hotarele coroanei
Nemărginită îndurare,
În rătăcirea fără margini
A lumii, farul de scăpare;

Și purtător, sfârșit de trudă,
Jertfește-ţi sângele, sărmane,
Căci Dumnezeu ţi‑a smulge ghimpii,
Ţi‑a scoate cuiele din rane.

***

Traducere de Şt. O. Iosif.

carol-carmensylva

Silvia Irina Zimmermann: Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta (2014)

Read Full Post »

apuseni

„În această călătorie, am fost în repeţite rânduri cuprinsă de mirare, că nu vorbim niciuna din limbile neamurilor ce ne înconjoară; vorbim numai nemţeşte, franţuzeşte, englezeşte, cel mult italieneşte, dar niciun român din Regat nu ştie ruseşte, leşeşte, ungureşte, sârbeşte, bulgăreşte, turceşte sau greceşte; ca şi cum popoarele vecine n-au jucat niciun rol în dezvoltarea lui. În limba română se găsesc urme din limbile vecinilor; dar să le vorbim în adevăr ni s‑a părut până acum de prisos. Totdeauna noi am căutat să ne arătăm cât se poate mai apuseni. S‑ar putea oare explica aceasta prin faptul că România s‑a ridicat pe ruine romane şi că de aceea are o simpatie puternică pentru celelalte popoare care se trag din romani?“

Din jurnalul Reginei „Pe Dunăre“, în: Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta de Silvia Irina Zimmermann, Editura Curtea Veche, 2014.

 

Read Full Post »

timpul

„Numai în epoci istorice extraordinare apare câte unul care poate să conducă și care imprimă sigiliul caracterului său întregii lumi şi reprezintă o epocă întreagă; acest om ajunge singur în locul unde poate să-şi desfăşoare mai bine puterile. Nici nu-ţi dai seama dacă omul creează timpul ori dacă timpul creează omul de care are nevoie.“

Carmen Sylva – Regina Elisabeta a României (1843-1916)

Din eseul: De ce ne trebuesc regii? (traducere de Leopold Stern, 1910), text publicat integral în cartea: Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta (2015)

***

Bibliografie:

S.I. Zimmermann: Carmen Sylvas Königsbild / Portretul Regelui

portretul-regelui-carmen-sylva-regina-elisabeta carmen sylva regina elisabeta românia königin elisabeth rumänien wied literatur silvia irina zimmermann

Read Full Post »

portretul-regelui-carmen-sylva-regina-elisabetaSilvia Irina Zimmermann: Regele Carol I în opera Reginei Elisabeta (Carmen Sylva). La 100 de ani de la moartea Regelui Carol I al României (1839-1914). Imagini din Arhiva Princiară de Wied și din colecția autoarei. Cuvânt-înainte de Principele Radu al României. Introducere de Nicolae-Șerban Tanașoca. București: Curtea Veche Publishing, 2014, 208 pagini, c. 100 imagini, ISBN 978-606-588-771-8.

* * *

Volumul conţine un prim studiu mai amănunţit despre imaginea Regelui Carol I al României în opera literară publicată de Carmen Sylva, urmat de textul integral al jurnalului de călătorie al Reginei Pe Dunăre (1905), precum şi numeroase fotografii din epocă din Arhiva Princiară de Wied, dedicate de Regina Elisabeta familiei sale din Neuwied, prin care, cu mândrie, scotea în evidenţă realizările augustului ei soţ în noua lor patrie, România.

Despre carte pe pagina de internet a editurii: www.curteaveche.ro

Cuprinsul volumului …

* * *

Despre autoare: Dr. Silvia Irina Zimmermann (născută în 1970 la Sibiu) a studiat la universităţile din Sibiu şi Marburg germanistică, anglistică, istoria artei şi sociologie şi este doctor în literatură germană a Universităţii din Marburg cu o teză despre opera literară a lui Carmen Sylva. A publicat mai multe cărţi despre Regina-poetă Elisabeta a României şi este iniţiatoare şi membră fondatoare a Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied.

* * *

Ediţia germană a volumului a apărut în iulie 2014 în colecţia Centrului de Cercetare Carmen Sylva a Arhivei Princiare de Wied:

Silvia Irina Zimmermann: Unterschiedliche Wege, dasselbe Ideal: Das Königsbild im Werk Carmen Sylvas und in Fotografien des Fürstlich Wiedischen Archivs [Căi diferite, acelaşi ideal. Imaginea regelui în opera lui Carmen Sylva şi în fotografii din Arhiva Princiară de Wied]. Prefaţă de Hans-Jürgen Krüger, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014, 345 pagin, 205 imagini alb-negru, ISBN 978-3-8382-0655-4. Detalii …

Read Full Post »

Older Posts »