Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘viata’

gefluesterteworte„Die Sachen leben sich anders, als sie in den Büchern stehen!“

„Lucurile se trăiesc altfel decât le găsim scrise în cărţi!“

***

Carmen Sylva: „Geflüsterte Worte“ (1903/ 1922)

Traducere: Silvia I. Zimmermann

Read Full Post »

einleben„Vroiam să găsesc adevărul. Atunci Sufernţa m-a luat de mână şi mi-a zis:

– Vin-o cu mine şi te voi duce la adevăr, dar pe drum trebuie să fii fără teamă.

– Nu mi-este teamă; simt atâta forţă în mine, că aş putea duce un munte în spate!

(…)

Dar în dragoste nu era adevărul şi nici în renunţare nu era; iar eu eram revoltată, căci nu înţelegeam de ce trebuia să renunţ. Mâna Suferinţei mă apăsa greu pe umăr şi o lungă vreme pasul mi se încetini şi istovi; încât nu mai căutam adevărul. Atunci, deodată mi-am dat seama: în muncă, în muncă măreaţă şi bogată ar trebui să fie.

Când auzi Suferinţa aceasta, îmi îndreptă privirea şi arătă înainte:

– Aici stă un om întreg şi te aşteaptă. Vrei să îl iubeşti întreaga viaţă? Şi aici este drumul tău, este aspru şi pietros şi duce printre prăpăstii spre înălţimi ameţitoare. Vrei să porneşti pe el? Iar acolo te aşteaptă munca ta, mare cât un munte. Vrei să o porţi pe umeri?

– Vreau! am zis eu.

Şi Suferinţa m-a îndrumat spre căsnicie, m-a făcut mamă şi mi-a încărcat umerii cu muncă din belşug. Dibuiam să găsesc drumul cel drept, dar a trebuit să trecem prin desconsiderare şi suspiciune, iar pe cărările abrupte ne-au întâmpinat ura şi neîntelegerea. Însă tot nu mi-era teamă, pentru că eu eram mamă. Dar prea puţini ani mi-a fost dată ort această mare onoare, căci ochii luminoşi ai copilului meu s-au stins iar căpşorul i l-am culcat în sicriu.

Am rămas mai departe dreaptă, în ciuda focului din pieptul meu şi am întrebat Suferinţa:

– Unde este adevărul? Acum când am îngropat toate bucuriile şi speranţele lumeşti, nu îmi mai rămâne nimic decât adevărul şi am un drept să îl găsesc!

Atunci şuferinţa mi-a pus condeiul în mână şi mi-a zis:

– Caută!

Iar eu am scris şi am scris şi nu ştiam că practic o artă, căci de ani de zile renunţasem cu grea inimă să fiu poetă! Am încercat să fac binele unde puteam. Am învăţat să înţeleg oamenii şi să recunosc ce gândesc şi simt ei în adândul inimii lor, dar adevărul nu l-am găsit. Paşii mei au devenit din nou grei, până când, doborâtă de boală, am rămas jos.

(…)

Atunci pământul sub picioarele noastre a început să bubuie şi Războiul a trecut peste noi. (…) Dar nici nu era adevărul. Din luptă am ieşit fără teamă şi victorioşi, dar numaidecât ne-au întâmpinat iar invidia şi gelozia, făcându-ne din nou drumul alunecos şi anevoios.

– O adevărul! Adevărul!, am strigat eu atunci, Tineretea mea a trecut, cele mai grele lupte le-am înfruntat, încă mai trăiesc, dar adevărul nu îl văd!

– Uite-l acolo, mi-a zis Suferinţa.

Iar când mi-am ridicat privirea am văzut în depărtare, lângă o apă liniştită un copil mic ai cărui ochii străluceau.

– Copilul acela este adevărul?, am întrebat eu.

Suferinţa zâmbi:

– Nu-i aşa că nu este de temut?

Dar când spuse asta, copilul începu să crească şi se făcu tot mai mare, până ţinu tot pământul în palmă şi până cuprinse tot cerul.

– Vezi acum adevărul? a întrebat Suferinţa, iar acum priveşte în tine…”

***

Fragment din povestea „Ein Leben“ (O Viaţă) din „Leidens Erdengang“ (Pelegrinajul suferinţei) de Carmen Sylva.

Traducere din germană de Silvia Irina Zimmermann.

***
Ediţii noi din Carmen Sylva în limba germană:

csmaer1 csmaer2 pmLA

Silvia Irina Zimmermann (coord.): Aus Carmen Sylvas Königreich [Din regatul Carmen Sylvei]. Gesammelte Märchen und Geschichten für Kinder und Jugendliche von Carmen Sylva [Poveştile şi povestirile pentru copii şi adolescenţi de Carmen Sylva], 2 volume, ibidem-Verlag Stuttgart, apare în primavară 2013.
Vol. I: Rumänische Märchen und Geschichten (Poveşti şi povestiri româneşti)
Vol. II: Märchen einer Königin (Poveştile unei regine)

Silvia Irina Zimmermann (coord.): Carmen Sylva, Pelesch-Märchen [Poveştile Peleşului]. ibidem-Verlag Stuttgart, apare în primavară 2013.

Read Full Post »

« Ceux qui ne réussissent pas, ne possèdent peut-être pas ce qu’il faut pour réussir : ne feraient-ils pas bien de renoncer au succès et de se faire une grande vie en dehors du succès ? »

Carmen Sylva

„Jene, die nicht erfolgreich sind, besitzen vielleicht nicht das, was erfolgreich macht: wäre es nicht besser für sie, auf den Erfolg zu verzichten und sich ein schönes Leben außerhalb des Erfolgs zu machen?“

„Cei care nu reuşesc, nu posedă poate ceea ce e necesar pentru a reuşi: n-ar fi mai bine pentru ei să renunţe la succes si să-şi facă o viaţă bună în afara succesului?“

***

Deutsche Übersetzung/ traducere în româneşte: Silvia I. Zimmermann.

Bibliografie:

coverSA3 coverLA1

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Read Full Post »

„Il n’y a qu’un seul petit mot qui donne de la valeur à l’existence, c’est le mot pour. L’homme dit : « Pou quoi ? » – la femme dit : « Pour qui ? » – e l’enfant répond : « Pour moi ! »“

* * *

„Es gibt nur ein einziges kleines Wort, das dem Leben Wert verleiht: das Wörtchen für. Der Mann sagt: Für was? Das Weib: Für wen? – und das Kind antwortet: Für mich!“

* * *

„Există doar un singur cuvânt care dă valoare vieţii, cuvântul pentru. Bărbatul spune: Pentru ce? Femeia: Pentru cine? – iar copilul răspunde: Pentru mine!

* * *

Bibliografie:

coverSA3  coverLA1

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine.  Gesammelte Aphorismen in deutscher und französischer Sprache und Epigramme der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prin­zessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 440 Seiten, ISBN 978-3-8382-0385-0.

Carmen Sylva: Gedanken einer Königin.  Ausgewählte Aphorismen der Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied (1843-1916). Herausgegeben und mit einem Nachwort von Silvia Irina Zimmermann, mit Fotografien aus demFürstlich Wiedischen Archiv (Neuwied), ibidem-Verlag Stuttgart, 2012, 186 Seiten, ISBN 978-3-8382-0375-1.

Traducerea în româneşte de Silvia Irina Zimmermann.

 

Read Full Post »

Older Posts »